A health and safety concept of an individual being segregated and protected from other employees due to sickness, coronavirus, health,wellbeing,crime,fraud or behaviour.

Kova prieš diskriminaciją darbo aplinkoje yra gyvybiškai svarbus klausimas. Nors daugelyje šalių yra įstatymai, draudžiantys diskriminaciją pagal lytį, rasę, religiją ar kitus kriterijus, ši problema vis dar egzistuoja daugelyje pasaulio šalių. Tačiau, fortūna šypsosi optimistams: per pastaruosius dešimtmečius įvairūs pasauliniai renginiai padėjo šviesti visuomenę ir skatino įmones bei organizacijas kurti įtraukiamą darbo aplinką.

Renginių apžvalga

  1. Pasaulinė įvairovės ir įtraukimo savaitė – šis renginys kasmet sujungia šimtus įmonių visame pasaulyje, kurios švenčia įvairovę ir kovoja prieš diskriminaciją darbo vietoje.
  2. „HeForShe“ judėjimas – tai JT lyčių lygybės kampanija, kuri skatina vyrus ir moteris kovoti už lyčių lygybę ir priešintis diskriminacijai darbo vietoje.
  3. Pasaulinė neįgaliojimo diena – ši diena skirta šviesti visuomenę apie neįgaliųjų teises ir padėti kurti įtraukiamą darbo aplinką visiems.
  4. „Black Lives Matter“ judėjimas – šis judėjimas atkreipė dėmesį į rasinę diskriminaciją, įskaitant rasistines struktūras darbo rinkoje, ir paskatino daug įmonių peržiūrėti savo įdarbinimo politiką.
  5. Tarptautinė moters diena – šis renginys kiekvienais metais pabrėžia moterų teises, įskaitant teisę į diskriminacijos neturinčią darbo aplinką.

Kodėl šie renginiai yra svarbūs?

Pasauliniai renginiai, skirti kovoti prieš diskriminaciją, padeda sukurti globalinę sąmoningumo ir solidarumo jausmą. Jie suteikia platformą individo ir kolektyviniams veiksmams, įgalina ir įkvepia žmones imtis iniciatyvos savo bendruomenėse. Be to, tokie renginiai skatina įmones, organizacijas ir vyriausybes imtis konkrečių veiksmų kovojant su diskriminacija.

Nors kova prieš diskriminaciją darbo aplinkoje yra ilgalaikė kova, pasauliniai renginiai rodo, kad yra stiprus ir nuoseklus pasaulinis noras spręsti šią problemą. Kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie šios kovos, dalyvaudamas šiuose renginiuose, šviečiant kitus ir skatindamas pokyčius savo darbo vietoje ir bendruomenėje.