Naples, Italy-July 11, 2015: Alessandro Cecchi Paone, face of the Italian television participates in the Gay Pride in the streets of the historic center as the face of human rights and sexual freedom.

Diskriminacija – tai nevienodas ar neteisingas elgesys su asmenimis ar grupėmis remiantis tam tikrais bruožais, pavyzdžiui, lytimi, rase, amžiumi, religija ar seksualine orientacija. Daugelis diskriminacijos atvejų yra siejami su moterų ar mažumų grupių nepalankiu traktavimu, tačiau reikia pripažinti, kad diskriminacija gali paliesti bet kurią asmenų grupę, įskaitant ir vyrus. Šiame straipsnyje aptarsime, kaip vyrai gali tapti diskriminacijos aukomis ir kokius iššūkius tai sukuria.

Pirmiausia, svarbu pripažinti, kad tam tikrose situacijose vyrai gali patirti lyties pagrindu paremtą diskriminaciją. Tai gali atsispindėti įvairiose srityse, pavyzdžiui, darbo rinkoje, švietimo sistemoje ar net šeimos gyvenime. Vienas iš pavyzdžių – vadinamosios „nematomos karjeros sienos“ (angl. „glass escalator“), kuomet vyrams tradiciškai moteriškomis laikomose profesijose, pvz., slaugoje ar mokytojų darbe, dažnai sunkiau rasti darbą ar kilti karjeros laiptais.

Antra, vyrai taip pat gali patirti diskriminaciją teisinėje sistemoje, ypač šeimos teisės srityje. Daugelyje šalių teismų praktika rodo, kad skyrybų ar vaikų globos bylose moterys dažniau laimės bylas ar gaus didesnę vaikų priežiūros teisę. Nors tai gali atspindėti įvairias socialines ir kultūrines priežastis, tokia praktika kartais gali būti nepalanki vyrams, kovojantiems dėl lygių teisių šeimos gyvenime.

Trečia, vyrai taip pat gali susidurti su stereotipais ir įsitikinimais, kurie juos diskriminuoja. Pavyzdžiui, vyrai, kurie pasirenka ne tradicinius karjeros kelius arba nori aktyviai dalyvauti vaikų auginime, gali susidurti su neigiamais vertinimais ar net atmetimu. Tai rodo, kad visuomenės lūkesčiai ir normos gali riboti vyrų pasirinkimus ir galimybes.

Ketvirta, nors vyrai dažnai laikomi privilegijuota grupe, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurios vyrų grupės, pvz., mažumų atstovai, LGBTQ+ bendruomenės nariai ar neįgalieji, gali patirti sudėtinę diskriminaciją. Tai reiškia, kad jie gali susidurti su diskriminacija ne tik dėl savo lyties, bet ir kitų savo tapatybės aspektų.

Apibendrinant, nors diskriminacijos problemos dažnai siejamos su moterimis ir mažumomis, svarbu pripažinti, kad ir vyrai gali tapti diskriminacijos aukomis. Atkreipiant dėmesį į lyčių stereotipus, teisinės sistemos iššūkius, darbo rinkos normas ir kitas socialines normas, galime geriau suprasti ir spręsti diskriminacijos problemas, su kuriomis susiduria vyrai. Tiesioginis ir atviras dialogas, taip pat švietimas ir sąmoningumo didinimas yra būtini siekiant sukurti lygiaverčią ir įtraukiančią visuomenę visiems.