Diskriminacijos apibrėžtis ir jos pokyčiai bėgant metams

Žodis „diskriminacija” dažnai vartojamas kalbant apie išankstiniu nusistatymu ar palankumu pagrįstą elgesį. Pavyzdžiui, jei pretendentas į darbą atmetamas dėl jo rasės ar lyties, tai yra diskriminacija. Bėgant metams, diskriminacijos apibrėžtis išsiplėtė ir apima ne tik rasę ir lytį, bet ir kitus veiksnius. Pavyzdžiui, amžius, religija ir seksualinė orientacija dabar daugelyje šalių taip pat yra saugomi požymiai. Tai reiškia, kad dėl šių veiksnių su žmonėmis negalima elgtis neteisingai. Diskriminacijos apibrėžties išplėtimas padėjo sukurti teisingesnę visuomenę, kurioje su visais elgiamasi vienodai. Tačiau dar reikia daug nuveikti, kad būtų sprendžiamos visų formų diskriminacijos problemos.

Diskriminacijos rūšys, kurios šiandien vis dar pasitaiko darbo vietose

Nepaisant daugybės pastaraisiais metais padarytos pažangos, diskriminacija vis dar yra problema darbo vietoje. Viena iš vis dar paplitusių diskriminacijos rūšių yra diskriminacija dėl rasės. Nors federaliniai įstatymai draudžia darbdaviams diskriminuoti darbuotojus dėl rasės, daugelis darbuotojų vis dar susiduria su subtiliomis rasizmo formomis. Pavyzdžiui, dėl odos spalvos jie gali būti praleisti dėl paaukštinimo arba jiems gali būti skiriamos mažiau pageidaujamos užduotys. Be to, mažumoms priklausantys darbuotojai gali sulaukti komentarų ar juokelių, kurie yra rasiškai nejautrūs. Dar viena diskriminacijos rūšis, vis dar pasitaikanti darbo vietoje, yra diskriminacija dėl lyties. Ji gali pasireikšti įvairiomis formomis, pavyzdžiui, atsisakant paaukštinti kvalifikuotas moteris arba mokant joms mažiau nei vyrams už tą patį darbą. Be to, seksualinis priekabiavimas yra viena iš diskriminacijos dėl lyties formų, kuri gali sukurti priešišką darbo aplinką ir apsunkinti moterų sėkmę. Laimei, egzistuoja įstatymai, draudžiantys tokio pobūdžio diskriminaciją, ir vis daugiau įmonių imasi priemonių, kad visiems darbuotojams būtų sudarytos vienodos sąlygos. Tačiau dar reikia daug nuveikti, kad visiems būtų užtikrintos vienodos galimybės siekti sėkmės.

Kaip nustatyti, ar esate diskriminuojami darbe

Diskriminacija darbe gali pasireikšti įvairiomis formomis, todėl gali būti sunku nustatyti, ar esate šališkumo auka. Tačiau yra keletas bendrų požymių, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Jei jaučiate, kad su jumis elgiamasi nesąžiningai arba praleidžiamos galimybės, galbūt verta apsvarstyti, ar tai nėra diskriminacijos veiksnys. Be to, atkreipkite dėmesį į tai, kaip su jumis kalbama ir ar esate išstumiamas iš darbo veiklos. Jei pastebėjote kokių nors diskriminacinio elgesio modelių, svarbu pasisakyti ir imtis veiksmų. Didindami informuotumą ir stengdamiesi spręsti šią problemą, galite padėti sukurti labiau įtraukią darbo vietą visiems.

Ką daryti, jei manote, kad tapote diskriminacijos auka

Jei manote, kad galėjote tapti diskriminacijos auka, galite padaryti keletą dalykų. Pirma, pasistenkite surinkti kuo daugiau įrodymų. Tai gali būti tokie dalykai kaip elektroniniai laiškai, tekstiniai pranešimai ar liudytojų parodymai. Jei turite kokių nors fizinių įrodymų, pavyzdžiui, suplėšytų drabužių ar mėlynių, jie taip pat gali būti naudingi. Kai surinksite įrodymus, galėsite nuspręsti, ar pateikti oficialų skundą darbdaviui arba vyriausybei. Jei nuspręsite eiti šiuo keliu, svarbu žinoti, kad procesas gali būti ilgas ir sudėtingas. Prieš imdamiesi bet kokių veiksmų, galbūt taip pat norėsite pasikonsultuoti su advokatu. Galiausiai, jei nesijaučiate patogiai teikdami oficialų skundą, visada galite pasikalbėti su žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotoju ar kitu patikimu asmeniu savo darbovietėje. Nepriklausomai nuo to, kokių veiksmų nuspręsite imtis, atminkite, kad turite teisę kreiptis į teismą, jei manote, kad tapote diskriminacijos auka.

Ieškinio dėl diskriminacijos pateikimo pasekmės. Organizacijos, padedančios diskriminacijos darbe aukoms

Diskriminacija darbe yra rimta problema, galinti turėti daug neigiamų pasekmių aukai. Visų pirma dėl diskriminacijos gali susidaryti priešiška darbo aplinka, dėl kurios sunku atlikti savo darbą. Be to, diskriminacija gali sukelti emocinių išgyvenimų ir finansinių sunkumų. Pavyzdžiui, jei darbuotojas pažeminamas pareigose arba atleidžiamas iš darbo dėl savo rasės ar lyties, jam gali būti sunku susirasti kitą darbą, kuriame būtų mokamas toks pat atlyginimas kaip ankstesniame. Galiausiai diskriminacija darbe gali sukelti ir fizinės sveikatos problemų. Tyrimai parodė, kad diskriminaciją patyrę žmonės dažniau kenčia nuo aukšto kraujospūdžio, nerimo ir depresijos. Jei manote, kad tapote diskriminacijos darbo vietoje auka, svarbu kreiptis pagalbos į organizaciją, kuri specializuojasi šioje srityje. Šios organizacijos gali suteikti informacijos apie jūsų teises ir kaip pateikti ieškinį dėl diskriminacijos. Be to, jos gali suteikti emocinę paramą ir prireikus padėti susirasti naują darbą. by workplace discrimination, it is important to seek out help from an organization that specializes in this area. Šios organizacijos gali suteikti informacijos apie jūsų teises ir kaip pateikti ieškinį dėl diskriminacijos. Be to, jos gali suteikti emocinę paramą ir, jei reikia, padėti susirasti naują darbą. by workplace discrimination, it is important to seek out help from an organization that specializes in this area. Šios organizacijos gali suteikti informacijos apie jūsų teises ir kaip pateikti ieškinį dėl diskriminacijos. Be to, jos gali suteikti emocinę paramą ir, jei reikia, padėti susirasti naują darbą.

Diskriminacija darbe yra rimta problema, kuri gali turėti piniginių ir emocinių pasekmių aukoms. Jei manote, kad galite patirti diskriminaciją darbo vietoje, svarbu imtis veiksmų ir kreiptis į organizacijas, kurios gali padėti. Gavę jų paramą, galite kovoti su diskriminacija ir sudaryti vienodesnes sąlygas visiems darbo jėgos darbuotojams.