Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumai yra plačiai paplitusi problema Jungtinėse Valstijose ir visame pasaulyje. Moterų politikos tyrimų instituto duomenimis, moterys Jungtinėse Valstijose uždirba vidutiniškai 82 centus dolerio, palyginti su vyrais. Spalvotosios rasės moterų darbo užmokesčio atotrūkis dar didesnis: afroamerikietės uždirba 61 centą, o lotynų amerikietės – tik 53 centus nuo dolerio, palyginti su baltaodžiais vyrais. Šis atotrūkis kelia ypatingą nerimą, nes daugelyje šeimų moterys vis dažniau tampa pagrindinėmis šeimos maitintojomis.
Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis turi didesnį poveikį ne tik atskirų asmenų pajamoms. Darbo užmokesčio nelygybė prisideda prie skurdo ir daro poveikį ištisoms bendruomenėms, kurios priklauso nuo didesnio darbo užmokesčio, kad galėtų naudotis pagrindiniais patogumais, tokiais kaip sveikatos priežiūra, švietimas ir kiti ištekliai. Moterys taip pat gali būti priverstos imtis papildomo darbo ne visą darbo dieną arba prisiimti daugiau skolų, kad tik sudurtų galą su galu.
Gera žinia ta, kad yra priemonių, kurių galime imtis, kad sumažintume moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą. Darbdaviai turėtų nuodugniai peržiūrėti savo darbuotojų darbo užmokesčio skalę, kad įsitikintų, ar teisingai atlygina už visas pareigas. Tokie įstatymai kaip Vienodo darbo užmokesčio įstatymas (Equal Pay Act) ir Pilietinių teisių įstatymo VII antraštinė dalis suteikia pagrindą darbdaviams užtikrinti, kad jų darbuotojai gautų teisingą darbo užmokestį, nepriklausomai nuo lyties ar kitų demografinių veiksnių. Be to, organizacijos gali investuoti į mokymo ir tobulinimosi programas, kad daugiau moterų galėtų užimti geriau apmokamas ir atsakingesnes pareigas.
Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumai yra sudėtinga problema, tačiau ją galima spręsti imantis apgalvotų ir tikslingų veiksmų. Darbdaviams ir politikos formuotojams sutelkus bendras pastangas, galime padaryti pažangą mažindami šį atotrūkį ir kurdami teisingesnę sistemą visiems.
Labai svarbu, kad organizacijos pirmenybę teiktų moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio mažinimui, siekiant užtikrinti, kad moterys neatsidurtų nepalankioje padėtyje vien dėl savo lyties. Lyčių darbo užmokesčio skirtumo mažinimas bus naudingas ne tik moterims, bet ir jų šeimoms bei bendruomenėms. Bendromis pastangomis galime sukurti labiau nuopelnais grindžiamą visuomenę, kurioje visiems už sunkų darbą ir pasiekimus būtų atlyginama vienodai.